นิยายวาย Yaoi รักหลายเฉด

รักมีตั้งหลายแบบ รักตลก รักร้อน รักหวานซึ้ง รักหวานขม รักแบบไม่ได้ตั้งใจ รักจะรุกกับรักจะรับก็นับนะ!
1
2